سبد خرید خالی
 x 
دوشنبه 10 فروردين 1394 
آمار بازدیدکنندگان : 225225 نفر

لیست قیمت ها

 

لیست قیمت محصولات کارال
ردیف قابل عرضه کد کالا شرح کالا قیمت درب کارخانه (ریال)
۱ tick1 K S RS ۱۱ سرویس ۱۱ پارچه رز (ROSE) ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۲ tick1 K S AR ۱۱ سرویس ۱۱ پارچه آروشا (AROSHA) ۸,۹۵۰,۰۰۰
۳ tick1 K S PD ۹ سرویس ۹ پارچه پادیشا (PADISHA) ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
۴

tick1

K S RP ۸ سرویس ۸ پارچه رپال (REPAL) ۸,۷۰۰,۰۰۰
۵

tick1

K S YN ۸ سرویس ۸ پارچه یونا (YUNA) ۷,۱۵۰,۰۰۰
۶ tick1 K S AN ۸ سرویس ۸ پارچه آترینا (ATRINA) ۶,۸۵۰,۰۰۰
۷ tick1 K S DN ۸ سرویس ۸ پارچه دیانا (DIANA) ۵,۷۰۰,۰۰۰
۸

tick1

K S VT ۷ سرویس ۷ پارچه ویتو (VITO) ۷,۲۵۰,۰۰۰
۹

tick1

KSWK۳۴ ست کامل وک ۳۴ با درب پيركس ۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۰ tick1 KSWK۲۸ ست کامل وک ۲۸ با درب پيركس ۴,۲۹۰,۰۰۰
۱۱

tick1

KP ۳۴ قابلمه ۳۴ با درب پیرکس ۳,۷۹۰,۰۰۰
۱۲

tick1

KP ۲۸ قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۳   KP ۲۶ قابلمه ۲۶ با درب پیرکس ۲,۴۹۰,۰۰۰
۱۴ tick1 KP ۲۴ قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۵   KP ۲۲ قابلمه ۲۲ با درب پیرکس ۲,۱۴۰,۰۰۰
۱۶ tick1 KP ۲۰ قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۷ tick1 KP ۱۸ قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۸ tick1 KP ۱۶ قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۹ tick1 KFP ۳۴ ماهیتابه ۳۴ با درب پیرکس ۲,۷۵۰,۰۰۰
۲۰ tick1 KFP ۲۸ ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۱   KFP ۲۶ ماهیتابه ۲۶ با درب پیرکس ۱,۹۸۰,۰۰۰
۲۲

tick1

KFP ۲۴ ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۳   KFP ۲۲ ماهیتابه ۲۲ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰
۲۴ tick1 KFP ۲۰ ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰
۲۵

tick1

KFP ۱۸ ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۶

tick1

KFP ۱۸۶ ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰
۲۷

tick1

KFP ROSE ماهیتابه ۲۶ تکدسته ( رز ) ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۸ tick1 KWK۳۴ وک ۳۴ با درب پيركس ۲,۷۵۰,۰۰۰
۲۹

tick1

KWK۲۸ وک ۲۸ با درب پيركس ۲,۳۰۰,۰۰۰
۳۰   KFS سیخ کارال پهن ۹۵۰,۰۰۰
۳۱

 

KNS سیخ کارال باريك ۸۹۰,۰۰۰
۳۲   KCP قهوه جوش ۷۷۰,۰۰۰
۳۳

tick1

KMP ۱۴ شیر جوش ۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۴ tick1 KMB تخته گوشت چند منظوره ۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۵   ... پايه قابلمه كارال ۶۰۰,۰۰۰
۳۶   ... کفگیر دوبل استیل ۱۷۰,۰۰۰
۳۷ tick1 ... پیش بند ۸۰,۰۰۰
۳۸ tick1 ... دستکش فر ۲۰۰,۰۰۰
۳۹ tick1 ... دستگیره فر ۱۷۰,۰۰۰

 

 

سرویس ۱۱ پارچه رز (ROSE )
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۶۹۰,۰۰۰
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز ) ۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
شیرجوش با درب پیرکس ۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۱۱ ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۱۰,۸۵۰,۰۰۰

 

سرویس ۱۱ پارچه آروشا (AROSHA )
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۲ ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز ) ۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
شیرجوش با درب پیرکس ۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۱۱ ۹,۳۵۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۸,۹۵۰,۰۰۰

 
سرویس ۹ پارچه پادیشا (PADISHA)
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۶۹۰,۰۰۰
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
وک ۲۸ ۱ ۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۹ ۱۱,۵۴۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۱۰,۶۵۰,۰۰۰

 

سرویس ۸ پارچه رپال (REPAL)
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۶۹۰,۰۰۰
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۸ ۹,۲۴۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۸,۷۰۰,۰۰۰

 

سرویس ۸ پارچه یونا (YUNA)
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۲ ۱,۴۸۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۸ ۷,۴۳۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۷,۱۵۰,۰۰۰

 

سرویس ۸ پارچه آترینا (ATRINA)
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۲ ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۸ ۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۶,۸۵۰,۰۰۰

 

سرویس ۸ پارچه دیانا (DIANA)
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۲ ۱,۴۸۰,۰۰۰
قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۲ ۱,۱۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۳۷۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۸ ۵,۹۵۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۵,۷۰۰,۰۰۰

 

سرویس ۷ پارچه ویتو (VITO )
شرح کالا تعداد پارچه قیمت (ریال)
قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز ) ۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
جمع تعداد پارچه و قیمت اقلام ۷ ۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت سرویس ۷,۲۵۰,۰۰۰